REFERENCIE

FNsP Bratislava – Ružinov, Kramáre, Petržalka

 

INTERKLINIK s.r.o. Bratislava

 

Národný ústav srdcových a cievných chorôb a.s. Bratislava

 

Nemocnica s poliklinikou Skalica

 

Fakultná nemocnica Nitra

 

Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

 

Domov dôchodcov a sociálnych služieb

 

Lekárne a súkromné ambulancie